fbpx

Zašto ne mogu da pristupim ovoj stranici?

Na osnovu Zakona o igrama na sreću (Sl. glasnik RS” br. 18/2020) (dalje: Zakon), nismo u mogućnosti da Vam obezbedimo internet saobraćaj prema željenoj destinaciji.

 

U skladu sa Zakonom, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću koje se priređuju u inostranstvu, a za koje se ulozi plaćaju na teritoriji Republike Srbije.