fbpx Pozovite nas:
011 4100 200

Privatni korisnici dodatne funkcije

Dodatne funkcije

Šta vam još pruža Orion televizija?

epg

EPG (Electronic program guide) Elektronski programski vodič predstavlja interaktivni prikaz programske šeme nekoliko dana unapred. Orion EPG vam omogućava praćenje programske šeme ne prekidajući gledanje omiljenog programa kao i pretragu programa po kanalu, nazivu i opisu emisije.

PIP

PIP (Picture-in-picture) Slika u slici predstavlja brzi prikaz programa drugog kanala unutar glavnog ekrana. Od sada možete jednstavno bez prekida u gledanju proveriti šta prikazuje drugi kanal.

TIME

PODSETNIK Podsetnik predstavlja sistem koji vas na prigodan način obaveštava da se bliži vreme omiljene emisije i automatski prebacuje kanal. Nema više propuštanja omiljene emisije ili filma. Orion TV podsetnik radi za vas.

LOCK

RODITELJSKA ZAŠTITASistem roditeljske zaštite vam pomaže u zaštiti vaše dece od gledanja neželjenih programa. Kanali za odrasle u okviru ponude Orion TV paketa imaju automatski uključenu roditeljsku zaštitu. Vi imate slobodu da isti sitem primenite i na ostale kanale.

HEART

OMILJENI KANALI Pored standarnog redosleda kanala imate mogućnost pravljenja svoju listu i raspored omiljene kanala.

PERSON

VAŠ LIČNI Orion TVOrion TV vam omogućuje da napravite nekoliko različitih korisničkih profila. Sada svako od članova domaćinstva može imati svoj profil sa drugačijim rasporedom kanala sistemom roditeljske zaštite