fbpx Pozovite nas:
011 4100 200

Obaveštenja

Obaveštenje za korisnike

Usled prestanka emitovanja programa, BK TV i Televizija HAN više neće biti deo naše IPTV ponude....

Obaveštenje za korisnike

Usled potpuno nenamernog propusta tehničke prirode prilikom dizajniranja reklamne kampanje za prezentovanje novih usluga, došlo je do prevremenog distribuiranja teksta na Google Ads-u...

Obaveštenje za korisnike elektronskih komunikacionih usluga

Svim našim korisnicima, koji imaju zaključen ugovor pre 01.09.2019. godine, u narednom periodu poslaćemo Anekse osnovnih ugovora kojim će jasno biti preciziran operator ovlašćen da pruža ugovorene usluge svakom pojedinom korisniku...