fbpx Pozovite nas:
011 4100 200

Obaveštenje za korisnike

Obaveštenje za korisnike

30.05.2017

Beograd, 30.05.2017. godine

Poštovani korisnici,

Obaveštavamo vas da od 30.06.2017. godine počinje primena naknade za aktivaciju servisa za naredni ugovoreni period. Iznos ove naknade je 120,00 RSD i biće naplaćena svim korisnicima na početku svakog ugovornog perioda.

Naknada aktivacije za naredni ugovoreni period koji počinje od 01.07.2017. godine, neće biti naplaćena postojećim korisnicima, čija je ugovorna obaveza u toku, sve do isteka njihove ugovorne obaveze, kao i korisnicima doplatnih IPTV usluga.

Ugovorni period za korisnike bez ugovorne obaveze je jedan mesec.

 

Vaš Orion telekom