fbpx Pozovite nas:
011 4100 200

Obaveštenje za korisnike

Obaveštenje za korisnike

15.02.2019

Poštovani korisnici,

Obaveštavamo vas da će od 15.3.2019. godine, doći do izmene cena određenih paketa usluge interneta, kao i izmene cene pretplata za pojedine pakete fiksne telefonije i visine naknade za aktivaciju statičke IP adrese.

Izmena cena internet paketa odnosi se na sve pakete koji nisu deo aktuelne ponude – koja važi od 1.10.2018. godine i dostupna je na web stranici Orion telekoma. Cene paketa koji nisu deo aktuelne ponude biće uvećane za iznos od 75,00 dinara po paketu sa uključenim PDV-om.

Izmena cena pretplate za pakete fiksne telefonije odnosi se na pakete navedene ispod. Cene navedenih paketa biće uvećane za iznos od 200,00 dinara po paketu sa uključenim PDV-om.

  • Premium Ring 1000 pretplata
  • Premium Ring 200 pretplata
  • Premium Ring 500 pretplata
  • Premium Ring Start pretplata
  • Ring mesečna nadoknada
  • RING 200 spec – mesečna nadoknada
  • Ring 600 mesečna nadoknada

Naknada za aktivaciju statičke IP adese uvećava se za iznos od 200,00 dinara po paketu, sa uključenim PDV-om.

Navedena promena predstavlja jednostranu izmenu ugovorenih uslova i korisnici na koje se ona odnosi imaju pravo raskida ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen, bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, u roku od 30 dana od dana obaveštenja.

Vaš Orion telekom