011 4100 200
Orion | Opšti uslovi
16221
orion-telekom-template-default,single,single-orion-telekom,postid-16221,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Opšti uslovi

Opšti uslovi korišćenja

Izmenjeni Opšti uslovi stupaju na snagu 18.05.2018. godine u odnosu na nove i postojeće korisnike.

Orion telekom d.o.o. – Opšti uslovi korišćenja (PREČIŠĆEN TEKST, 18. maj 2018.)

Orion telekom tim d.o.o. – Opšti uslovi korišćenja (PREČIŠĆEN TEKST, 18. maj 2018.)

Posebni uslovi pružanja i korišćenja usluga

Uslovi korišćenja elektronskog (ecommerce) prodajnog mesta

Pravilnik o obradi podataka o ličnosti i ostvarenim elektronskim komunikacijama korisnika

Pravilnik o izdavanju MIK-a

Posebne naknade

Naknada troškova na ime ponovnog uključenja korisnika koji je bio privremeno isključen zbog neizmirenih dugovanja naplaćuje se:

1. Za poslovne korisnike po jedinstvenom cenovniku od 30,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom ursu NBS na dan izdavanja računa, zajedno sa prvim računom za usluge.

2. Za rezidencijalne korisnike po zvaničnom cenovniku ostalih usluga.

Primer pretplatničkog ugovora

Licence

1. Odobrenje za usluge prenosa govora preko Interneta br. 1010-11/1 izdatog 12.02.2009. godine.

2. Licencu za javnu fiksnu bežičnu telekomunikacionu mrežu (FWA) u frekvencijskom opsegu 411.875-418.125/421.875-428.125 MHz i govorne usluge, prenos paketa podataka i istovremen prenos govora i podataka br. 2 od 17.06.2009. godine sa važnošću do 17.06.2019. godine.