fbpx Pozovite nas:
011 4100 200

Orion telekomu dodeljen žig “Zaštićen potrošač”

Orion telekomu dodeljen žig “Zaštićen potrošač”

04.09.2019

Poštovani korisnici,

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je Republička unija potrošača, dana 29.07.2019. godine, na sednici Upravnog odbora, a na osnovu izveštaja Komisije za dodelu žiga, donela Odluku o dodeli žiga “Zaštićen potrošač” preduzeću Orion telekom d.o.o. Beograd.

Odluka je doneta na osnovu zaključka Komisije privrednog društva za sertifikaciju i nadzor GLOBALSERT Beograd d.o.o., da je preduzeće Orion telekom d.o.o. Beograd ispunilo sledeće neophodne uslove:

– zahteve standarda i poseduje sertifikat SRPS ISO 9001:2015 – Sistem menadžmenta kvalitetom;
– principe standarda SRPS ISO 14001:2015 – Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine;
– principe standarda OHSAS 18001:2008 – Sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu;
– principe standarda SRPS ISO 10002:2016 – Praćenje zadovoljstva korisnika kroz upravljanje sa prigovorima

Kompanija Orion telekom d.o.o. Beograd je uspostavila efikasan i efektivan proces postupanja sa prigovorima korisnika u cilju povećanja zadovoljstva korisnika kao potrošača, u oblasti telekomunikacionih usluga. Posedovanje žiga garantuje da su naši poslovni procesi usaglašeni sa regulativom, prilagođeni i usmereni ka krajnjem korisniku.

Vaš Orion telekom