fbpx Pozovite nas:
011 4100 200

Korisnička zona

Korisnički servis / Tehnička podrška

Podrška za fizička lica i preduzetnike

Za pomoć u korišćenju usluga i tehnička pitanja obratite se našem korisničkom servisu emailom na korisnicka.zona@oriontelekom.rs

Broj telefona Korisničkog servisa je 011 / 4100 – 100.

Podrška za Hosting usluge

Za pomoć u korišćenju hosting usluga i tehnička pitanja, obratite se našoj tehničkoj podršci hosting usluga emailom na hosting@oriontelekom.rs

Broj telefona Tehničke podrške hosting usluga je 011 / 4100 – 100, opcija broj 5.

Podrška za Premium biznis korisnike

Naši poslovni korisnici sa Premium statusom imaju na raspolaganju posebne tehničke resurse i svoja pitanja u vezi sa tehničkim problemima i/ili podešavanjima mogu da upute na adresu biz.podrska@oriontelekom.rs

Premium podrška dostupna je 24/7 i na raspolaganju je klijentima koji imaju autorizovan status Premium klijenta.

Broj telefona naše Premium podrške je 011 / 4100 – 888.

Plaćanje barcode-om na bankomatima Unicredit banke

Račune plaćate u bilo koje doba dana i noći.

U saradnji sa Unicredit bankom, od 01.12.2015. godine, korisnici usluga Orion telekom, svoje račune mogu platiti i na Unicredit bankomatima širom Srbije.

Na vašem mesečnom računu, u donjem levom uglu, već se nalazi barcode koji Vam obezbeđuje brzo, bezbedno i jednostavno plaćanje. Takođe, barcode će Vam uz svaki račun biti poslat i kao prilog e-mail poruke, te plaćanje možete praktično obaviti i skeniranjem koda sa vašeg telefona.

 • Račune plaćate u bilo koje doba dana i noći
 • Ne čekate redove u poštama, bankama i na uplatnim mestima

Preuzmite Uputstvo za plaćanje. Za dodatne informacije molimo Vas kontaktirajte Orion Korisnički servis na 011 4 100 100.

eRačun

Orion “zelena” rešenja

Sada Vaš račun za Orion telekom usluge možete preuzeti u PDF formatu sa portala Orion eRačun. Orion eRačun je elektronski dokument istovetan papirnom računu koji ste primali poštom. Umesto Vašeg Orion papirnog računa dobijate e-mail obaveštenje svaki put kada Vam je eRačun za taj mesec dostupan za pregled.

Jednostavno i brzo proverite iznos svog računa, saznajte podatke za plaćanje i status plaćanja. Aktivacijom eRačuna Vaši računi su svi na jednom mestu i pogodniji za OnLine plaćanje ili plaćanje trajnim nalogom, a šume su Vam zahvalne!

Na portalu Orion eRačun u svakom trenutku možete pogledati i preuzeti svoj poslednji račun, kao i račune iz prethodnih meseci i izvršiti OnLine plaćanje računa svojom platnom karticom.

Prednosti Orion elektronskog računa:

 • Potpuno besplatna usluga
 • Zajedno štitimo životnu sredinu
 • U bilo koje vreme možete preuzeti Vaše Orion račune u PDF formatu
 • Kada bude kreiran Orion račun za novi obračunski period, Orion Vam šalje e-mail obaveštenje o tome
 • Pogodan za OnLine plaćanje

Za dodatne informacije molimo Vas kontaktirajte Orion Korisnički servis na 011 4 100 100.

*Napomena: Počev od 01.06.2013. Orion telekom korisnicima će svi računi biti dostavljeni i dostupni u elektronskom formatu. Uz poseban zahtev, korisnik može tražiti da mu računi budu dostavljeni u papirnoj formi.

OnLine prodavnica

Prilikom OnLine plaćanja u mogućnosti ste da usluge koje koristite doplatite na sasvim nov i fleksibilan način

 • Račune plaćate u bilo koje doba dana i noći;
 • Ne čekate redove u poštama, bankama i na uplatnim mestima;
 • Usluge koje koristite postaju aktivne odmah;
 • Plaćate sa bilo kog računara koji ima Internet konekciju;

Reklamacije

Podrška za fizička lica i preduzetnike

Korisnik usluga može podneti prigovor operatoru po osnovu:

 1. nesaobraznosti usluge
 2. pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka
 3. kvaliteta pružene usluge
 4. drugih nedostataka

Korisnik po navedenim osnovama može podneti prigovor na sledeće načine:

 1. Dolaskom u poslovnice Orion telekoma i popunjavanjem obrasca „Prigovor korisnika“
 2. Pozivanjem korisničkog servisa Orion telekoma na broj 011/4100-100 uz prethodnu identifikaciju
 3. Poštanskim putem na adresu Orion telekom, Naselje Zemun polje Mala pruga br. 8, 11 080 Beograd-Zemun
 4. Elektronskom poštom na mail adresu: reklamacije@oriontelekom.rs

Korisnik je dužan da se pre podnošenja prigovora identifikuje, odnosno da u slučaju slanja prigovora elektronskom poštom isti prosledi sa svoje mail adrese koja je registrovana u bazi podataka Orion telekoma.

Na sve tipove prigovora odgovara se u roku od osam (8) dana od dana prijema uz obrazloženje, dok je rok za rešavanje po podnetom prigovoru petnaest (15) dana od dana podnošenja prigovora.

Operator zadržava zakonom predviđeno pravo da, ukoliko iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu podnosioca prigovora u roku koji je dogovoren, produži rok uz pribavljenu saglasnost podnosioca.

Podnosilac prigovora ima pravo da uloži žalbu na dostavljeno rešenje prigovora u roku od osam (8) dana od prijema rešenja, isključivo pisanim putem na adresu operatora. Odgovor na žalbu se, nakon ponovne provere navoda u žalbi, dostavlja podnosiocu u roku od osam (8) dana od dana prijema.

Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača, Orion telekom je obrazovao Komisiju za rešavanje reklamacija korisnika. Komisija u čijem sastavu je predstavnik evidentiranog udruženja za zaštitu potrošača i predstavnici Orion telekoma, nadležna je za vršenje nadzora nad rešavanjem reklamacija korisnika i daje načelna uputstva.

Pravilnik o postupanju u slučaju prigovora možete pogledati ovde.

Prijava tehničke smetnje

Podrška za fizička lica i preduzetnike

Prijavu tehničke smetnje (što se ne smatra izjavom prigovora) za usluge Orion telekoma možete izvršiti na sledeće načine:

 1. Pozivanjem korisničkog servisa na broj: 011/ 4100 100 (Beograd) 021/ 3100 100 (Novi Sad) 018/ 3100 100 (Niš)
 2. Elektronskom poštom na: korisnicka.zona@oriontelekom.rs
 3. Koristeći online pomoć na našem sajtu
 4. Dolaskom u poslovnice Orion telekoma

Podrška za Premium biznis korisnike

Naši poslovni korisnici sa Premium statusom imaju na raspolaganju posebne tehničke resurse i svoja pitanja u vezi sa tehničkim problemima i/ili podešavanjima mogu da upute na adresu biz.podrska@oriontelekom.rs

Premium podrška dostupna je 24/7 i na raspolaganju je klijentima koji imaju autorizovan status Premium klijenta.

Broj telefona naše Premium podrške je 011 / 4100 – 888.