fbpx Pozovite nas:
011 4100 200

Fiber Biz Internet

Optički kablovi

Tehnologija povezivanja optičkim kablovima predstavlja trenutno najsavremeniji način povezivanja na Internet i omogućava korišćenje najnaprednijih servisa koji su danas dostupni.

Orion telekom poseduje mrežu optičkih kablova u Beogradu, koji su dostupni za komercijalnu upotrebu klijentima koji žele najviši nivo usluge i pristupne brzine od 1Mb/s i veće.

Cena uvođenja zavisi isključivo od ukupne dužine polaganja kabla od našeg najbližeg čvorišta do Vaše firme, a u zavisnosti od veličine troškova moguće ih je podeliti u dve ili više mesečnih rata.

Mesečni troškovi zavise od paketa usluga koje klijent koristi, a s ovom tehnologijom dostupni su isključivo visokoprofesionalni paketi s garantovanim brzinama protoka podataka i s dostupnošću usluge.

Orion telekom svojim korisnicima usluga Fiber Optike uz ugovor daje poseban SLA sertifikat, kojim se precizno definiše nivo kvaliteta usluga.

Šta je to optički kabl?

Optički kabl se koristi u telekomunikacijama za prenos signala. Prenosni medijum je optičko vlakno a informacija se prenosi putem svetlosti.

Optička vlakna proizvode se od čistog kvarca ili drugih kompatibilnih materijala u posebnom tehnološkom procesu. Ovi kablovi su izuzetno malih profila i pakuju se u snopove s više vlakana (2, 4, 8 pa čak i 96).

Vlakna se nalaze u specijalnim zaštitnim bužirima koji ih štite od spoljašnjih uticaja.

Zbog izuzetne osetljivosti ovih kablova, za njihovo povezivanje koristi se specijalna mikroskopski precizna tehnologija, a samo povezivanje naziva se “splajsovanje”.

Na ulasku u optičko vlakno električni signal se konvertuje u svetlost a na prijemu se pretvara ponovo u električni signal. Ovaj proces obavlja se upotrebom tzv. medija konvertera koji omogućavaju konverziju.

Prednosti optičkih kablova

Osnovna funkcija ovih medijuma je omogućavanje izuzetno brzog prenosa podataka između geografski udaljenih lokacija.

Današnji Internet bio bi praktično nezamisliv bez upotrebe ove tehnologije.

Zahvaljujući činjenici da su kontinenti povezani optičkim vlaknima moguće je pristupiti sadržajima s drugog kraja planete za svega nekoliko milisekundi.

Prednosti optičkih kablova su:

  • njihove daleko manje dimenzije u odnosu na bakarne kablove,
  • mogućnost prenosa velike količine informacija,
  • malo slabljenje signala što dozvoljava domete i do 200 km bez pojačanja signala,
  • manja težina po dužnom metru,
  • lakše polaganje kako u zemlju, tako pod vodu, na stubove ili dalekovode,
  • sve niža cena,
  • neosetljivost na električne smetnje, vodu, niske i visoke temperature.

Osnovni tipovi optičkih kablova

Postoji nekoliko tipova optičkih kablova: singlmodni, multimodni i indeksirani.

Osnovna razlika između ovih tipova pre svega se ogleda u maksimalnoj daljini prenosa svetlosnog signala bez pojačivača.

Multimodni se koriste za kraće distance (do 500m), dok se singlmodni koriste za povezivanje većih udaljenosti.

U našoj ponudi imamo veliki dijapazon usluga sa garantovanim i simetričnim protocima. Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo Vas da kontaktirate našu Korporativnu prodaju.

Telefon: 011 4100 007

Email: biz.prodaja@oriontelekom.rs

Fiksne javne IP adrese

Opcije doplate

Statička IP adresa obezbeđuje nepromenljivu identifikaciju vaše mreže i/ili računara na Internetu. Najšira upotreba je pristup zaštićenim serverima i online plaćanju.