fbpx Pozovite nas:
011 4100 200

Politika privatnosti korišćenja Orion eMobility servisa

1. Opšte odredbe

 • ORION E MOBILITY vrlo ozbiljno shvata privatnost svakog pojedinca koji sa nama podeli svoje podatke (dalje u tekstu: Korisnik/Korisnici). Ta lica imaju pravo da znaju koju vrstu informacija sakupljamo, zašto ih sakupljamo, kako su te informacije zaštićenje i kako se koriste, okolnosti pod kojima mogu biti izbrisane ili otkrivene, kao i pravo na njihov pristanak za korišćenje ovih informacija.
 • Ova Politika privatnosti korišćenja Orion eMOBILITY SERVISA (dalje u tekstu: Politika Privatnosti) obaveštava svakoga ko u cilju korišćenja usluga punjenja električnog vozila na Orion eM punjačima (punjačima za električna vozila) želi da koristi eMobility aplikaciju (softversko rešenje preko kojeg se koriste Orion eM punjači, a čiji ja vlasnik ORION E MOBILITY) koja se može preuzeti na postojećim internet prodavnica (Play Store za korisnike Android operativnih sistema, odnosno na Apple Store za korisnike IOS operativnih sistema), sa nama podeli svoje podatke, o našoj politici privatnosti u vezi sa prikupljanjem, upotrebom, zaštitom, zadržavanjem i otkrivanjem njihovih podataka i izborima koje ti pojedinci imaju sa prikupljenim ili dostavljenim podacima.
 • ORION E MOBILITY svim zainteresovanim licima/korisnicima daje ličnu, neekskluzivnu i neprenosivu licencu za korišćenje eMobility aplikacije, zadržavajući sva prava intelektualne svojine na aplikaciji u najširem obimu dozvoljenom važećim propisima. Korisniku nije dozvoljeno da kopira, menja, pravi izvedena dela, vrši reverzni inženjering i dekompilaciju ili na drugi način pokušava da izdvoji izvorni kod eMobility aplikacije ili njenog dela.
 • Uputstvo za preuzimanje, instaliranje i korišćenje eMobility aplikacije je zainteresovanim licima/Korisnicima dostupno i na web stranici https://oriontelekom.rs/emobility  
 • Pre pribavljanja samih podataka, Nosilac upoznaje Korisnike sa uslovima prikupljanja i dalje obrade tih podataka. Nosilac pruža potpunu poverljivost, integritet i dostupnost podataka o ličnosti i drugih prikupljenih podataka. Podaci se obrađuju u skladu sa zakonom i to isključivo za specifične, jasne i pravno definisane svrhe i obrađuju na način koji je usklađen sa tim ciljevima.
 • Ukoliko niste saglasni sa nekom odredbom, odnosno nekim od uslova predviđenih u ovoj Politici privatnosti, predlažemo da ne preuzimate eMobility aplikaciju sa internet prodavnica. Predlažemo da detaljno pročitate ovu Politiku privatnosti i da se upoznate sa svim njenim odredbama kako biste dobili sve potrebe informacije koje se odnose na zaštitu Vaših podataka i postupanjem ORION E MOBILITY-a sa istima.
 • Nosilac sakuplja Vaše podatke od momenta registracije na eMobility aplikaciji a radi mogućnosti korišćenja Orion eMOBILITY servisa do strane KORISNIKA,  i u cilju pružanja usluge od strane ORION E MOBILITY-a. Pružajući lične podatke kada kreirate ili ažurirate svoj nalog, Vi izričito i dobrovoljno pristajete na prikupljanje, obradu i upotrebu podataka od strane Nosioca.
 • Podaci koji se prikupljaju: kontakt podaci i druge informacije za potvrđivanje Vašeg identiteta ( što može uključiti Vaše ime i prezime, broj telefona, adresu prebivališta i e-pošte, broj platne kartice i računa sa koga će se vršiti plaćanje usluga); geo-lokaciju u toku korišćenja Orion eMOBILITY servisa.
 • Vaši podaci se koriste u različite svrhe:
  · kreiranja Vašeg naloga u okviru eMobility aplikaciji i time omogućavanja personalizovanog korišćenja Orion eMOBILITY servisa;
  · vođenja interne evidencije o korišćenju Orion eMOBILITY servisa za potrebe rada korisničke podrške;
  · unapređivanja usluge i servisa koje nudimo;
  · obaveštavanja o informacijama za koje Nosilac smatra da bi Vam bile od značaja u korišćenju Orion eMOBILITY servisa;
  · istraživanja zadovoljstva Korisnika koje se vrši na dobrovoljnoj osnovi;
  · otklanjanja eventualnih smetnji u korišćenju Orion eMOBILITY servisa; · Podaci o broju telefona potrebni su u cilju Vaše registracije kao i potvrdu lozinke; i dr.
 • Svi podaci koje prikupljamo koriste se u cilju olakšavanja korišćenja Orion eMOBILITY servisa, kao i u cilju ispunjavanja Vaših i naših legitimnih interesa kao što su npr. odbrana od sajber napada, sprečavanje vršenja visokotehnološkog kriminala, sprečavanje neovlašćenog pristupa od strane trećih lica ili neovlašćenog pristupa Vašim podacima i sl.
 • Korisnici čiji se podaci obrađuju i čuvaju imaju sledeća prava: Pravo na pristup, ažuriranje ili brisanje podataka koje imamo o Vama – kad god je to moguće, možete pristupiti, ažurirati ili zatražiti brisanje vaših podataka. Ako ne možete sami da izvršite ove radnje, molimo da nas kontaktirajte kako bismo vam pomogli;
  · Pravo ispravljanja – Imate pravo na ispravljanje svojih podataka ako su te informacije netačne ili nepotpune;
  · Pravo na prigovor;
  · Pravo na ograničenje – Imate pravo da tražite da ograničimo obradu podataka; · Pravo na prenosivost podataka – Imate pravo da vam se dostavi kopija informacija koje imamo o Vama;
  · Pravo na povlačenje saglasnosti – Takođe imate pravo da u bilo kojem trenutku povučete svoj pristanak u sitacijama kada se oslanjamo na vaš pristanak da obrađujemo Vaše podatke. Molimo da imate na umu da možemo tražiti potvrdu svog identiteta pre nego što odgovorimo na takve zahteve.
 • Nosilac može da odbije zahtev Korisnika koji se odnose na neko/neka napred navedena prava, a radi poštovanja zakonskih i ugovornih obaveza, kao i u slučaju sumnje u identitet osobe koja podnosi zahtev. U slučaju da odbije da postupi po zahtevu Korisnika, Nosilac će o tome na pogodan način obavestiti Korisnika.
 • Mi svesno ne prikupljamo lične podatke od osoba mlađih od 18 godina. Ako ste roditelj ili staralac i svesni ste da nam je vaše dete pružilo svoje podatke, kontaktirajte nas. Ako postanemo svesni da smo prikupili Lične podatke od dece, a bez potvrde saglasnosti roditelja, preduzećemo korake za uklanjanje tih podataka iz naše baze.
 • Mi trećim licima dobrovoljno ne ustupamo, ne prodajemo ili dajemo bilo koje podatke kojima raspolažemo bez izričitog pristanka Korisnika na kojeg se ti podaci odnose. Mi možemo angažovati treća pravna lica i pojedince, da vrše usluge povezane sa korišćenjem Orion eMOBILITY servisa ili da nam pomognu u analiziranju kako se predmetni servisi i usluge koriste. Ova treća lica imaju pristup vašim podacima samo u cilju izvršavanja navedenih zadatka u naše ime i obavezane su da ih ne otkrivaju ili koriste u bilo koje druge svrhe.
 • Garantujemo vam da ćemo zadržati Vaše podatke samo onoliko dugo koliko je neophodno za svrhe utvrđene ovom Politikom privatnosti. Zadržaćemo i koristićemo prikupljene podatke u meri koja je neophodna da bismo ispunili Vaše zahteve, naše zakonske obaveze (na primer, ako smo dužni da vaše podatke zadržimo u skladu sa važećim zakonima), da rešimo sporove i sprovedemo naše ugovore i politike. Podatke o korišćenju eMOBILITY servisa takođe zadržavamo za potrebe interne analize. Podaci o upotrebi se obično čuvaju tokom kraćeg vremenskog perioda, osim kada smo zakonski obavezani da ih zadržimo u dužem vremenskom periodu.
 • Ova Politika privatnosti pokriva sve podatke koje prikupljamo i čuvamo na sistemima i medijima koje posedujemo ili koje zakupljujemo, bez obzira na njihovu lokaciju. Trudimo se da izbegnemo dupliranje u čuvanju podataka kad god je to moguće, ali ponekad iz poslovnih ili drugih razloga mogu postojati slučajevi u kojima je potrebno da se podaci čuvaju na više mesta. Ova Politika privatnosti se odnosi na sve podatke u našem vlasništvu, uključujući i njihove duplikate tj. kopije. Kada istekne rok zadržavanja i podaci više nisu potrebni, nepovratno ćemo ih uništiti.
 • S vremena na vreme možemo da ažuriramo svoju Politiku Privatnosti. Obaveštavaćemo vas o svim promenama tako što ćemo na ovoj stranici objaviti novu Politiku Privatnosti.
 • Pre nego što promene stupe na snagu i mi ažuriramo „datum stupanja na snagu“, obavestićemo vas o ovim izmenama putem e-pošte i/ili istaknutog obaveštenja na web stranici. Savetujemo vam da periodično pregledate ovu Politiku privatnosti radi praćenja bilo kakvih promena. Promene Politike privatnosti stupaju na snagu danom objave.
 • Ova Politika privatnosti stupa na snagu dana 01.05.2022. g. i objavljena na internet stranici oriontelekom.rs/emobility/politika-privatnosti.

Kontaktirajte nas – Ukoliko imate bilo kakvih pitanja povodom ove Politike privatnosti, molimo da nas kontaktirate putem e-mail adrese: emobility@oriontelekom.rs