fbpx Pozovite nas:
011 4100 200

Obaveštenje o promeni cena

Obaveštenje o promeni cena

31.12.2021

Poštovani korisnici,

Uz zahvalnost na dosadašnjem poverenju, obaveštavamo korisnike koji naše usluge koriste putem ADSL i WIFI tehnologije da smo, usled  povećanja troškova poslovanja nastalih zbog rasta cena proizvoda i usluga na domaćem tržištu, doneli poslovnu odluku o gašenju pojedinih paketa na navedenim tehnologijama.

Korisnicima koji su obuhvaćeni ovom promenom će stupanjem na snagu ove odluke biti dodeljen paket iz aktuelne ponude sa najsličnijm sadržajem, što će u najvećem broju slučajeva dovesti do povećanja mesečnih troškova u proseku oko 170,00 rsd sa PDV-om. Imajući u vidu veliki broj starih paketa koji su deo ove promene, molimo vas da se za sve detaljnije informacije o iznosu i eventualnim izmenama sadržaja paketa obratite direktno našem kontakt centru na 011/4100-100 ili mailom na korisnicka.zona@oriontelekom.rs

Novi uslovi stupaju na snagu 1. februara 2022.

Korisnici koji nisu saglasni sa promenom cene paketa, u skladu sa članom 107 Zakona o elektronskim komunikacijama, imaju mogućnost da raskinu pretplatnički ugovor bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, zaključno sa 31. januarom 2022.

Vaš Orion telekom