fbpx Pozovite nas:
011 4100 200

Obaveštenje o statusnoj promeni

Obaveštenje o statusnoj promeni

16.10.2017

Ovim obaveštavamo zainteresovane o nameri privrednog društva Orion telekom d.o.o. Beograd da sprovede statusnu promenu izdvajanje uz osnivanje, koja će biti realizovana tako što će se deo imovine, kapitala, prava i obaveza Orion telekoma preneti u novoosnovano društvo Orion telekom IPTV d.o.o. Beograd, pri čemu će Orion telekom nastaviti da postoji.

U skladu sa obavezom predviđenom članom 495. Zakona o privrednim društvima objavljujemo Plan podele društva Orion telekom d.o.o. Beograd sa propisanim prilozima i relevantnom dokumentacijom:


Orion telekom