fbpx Pozovite nas:
011 4100 200

Obaveštenje za korisnike

Obaveštenje za korisnike

30.04.2018

Poštovani korisnici,

U skladu sa nastalim izmenama u veleprodaji i troškovima za isporuku servisa preko ADSL tehnologije, koje je odobrila Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), a koje se primenjuju od 01.05.2018. godine, Orion telekom najavljuje promenu korisničkih paketa koji sadrže usluge interneta i pratećih servisa koje se pružaju preko ADSL tehnologije.

Počev od 01.06.2018. godine ukidaju se paketi:
1. Dual Play TV (ADSL MAX)
2. ORION ADSL internet 10 mb + TV
3. ADSL DualPlayTV + 10
4. INTERNET do 10MB + IPTV
5. ADSL 20 Mbps + IPTV Ng Akcija
6. DualPlay TV 20 Leto 2013
7. INTERNET 10MB + IPTV
8. ADSL 10 Mbps + IPTV Ng Akcija
9. ORION ADSL internet 15 mb + TV
10. INTERNET do 20MB + IPTV
11. ADSL 5 Mbps + IPTV Ng Akcija
12. INTERNET 20MB + IPTV
13. DualPlay TV 20 Proleće 2013
14. DualPlay TV 4 (2 god)
15. ADSL DualPlayTV+ 20
16. DualPlay TV Max (2 god)
17. DualPlay TV 9 (1 god)
18. DualPlay TV 4 (1 god)
19. DualPlay TV 9 (2 god)
20. DualPlay TV 6 (2 god)
21. DualPlay TV Max (2 god) Loyalty 1
22. DualPlay TV 6 (2 god) Loyalty 1
23. DualPlay TV 4 (2 god) Loyalty 2
24. DualPlay RING 5 (100)
25. PROMO DualPlay TV 6 (2god)
26. ADSL DualPlayTV+ 5
27. TvIT 11 (RING 100) Loyalty 1
28. DualPlay TV 4 (2 god) Loyalty 1
29. DualPlay TV Max (2 god) Loyalty 2
30. DualPlay RING 5 (600) – Loyalty 1
31. DualPlay TV 6 (2 god) Loyalty 4
32. DualPlay TV 6 (1 god)
33. DualPlay RING 11 (100)
34. TvIT 5 (RING 100)
35. DualPlay TV 9 (2 god) Loyalty 1
36. TvIT 11 (RING 100)
…i svi ostali paket koji sadrže uslugu ADSL interneta i pratećih  servisa iz cenovnika koji je bio važeći zaključno sa 31.01.2017. godine.

Postojećim korisnicima, koji imaju aktivan jedan od gore navedenih paketa, počev od 01.06.2018. godine biće aktiviran paket PLUS STANDARD – DUAL TV iz aktuelnog cenovnika Orion telekoma, po ceni od 2.499 dinara mesečno. Ukoliko se korisnik do 31.05.2018. godine ne izjasni u vezi sa nastalom promenom, Orion telekom će nastaviti da pruža uslugu korisniku pod novim uslovima.

Vaš, Orion telekom