fbpx Pozovite nas:
011 4100 200

Obaveštenje za korisnike

Obaveštenje za korisnike

01.02.2019

Poštovani korisnici,

Orion telekom nastavlja sa radom na unapređenju svojih usluga u skladu sa najnovijim tendencijama na polju telekomunikacija i zahtevima korisnika.

Već na samom početku 2019. godine, unapredili smo naš IPTV servis i iskustvo korišćenja TV-a uvođenjem SMART BOX uređaja za sve korisnike. Dodatno smo obogatili našu TV ponudu HBO i Cinemax kanalima, koji vam donose najaktuelnije filmske hitove i najpopularnije strane serije.

Podsećamo i da smo prvi u Srbiji počeli sa širenjem optičke gigabitne mreže i ponudili tržištu brzine do 1000 Mb/s i sada smo sa najbržim Optičkim Internetom prisutni u već 7 gradova, sa planovima da nastavimo širenje.

U planu je i da većini svojih korisnika na WIFI tehnologiji, tokom 2019. godine, ponudimo povećanje brzine internet servisa, ulaganjem u unapređenje postojeće infrastrukture za WIFI tehnologiju.

Kako bismo ostvarili planove i nastavili sa unapređenjem naše ponude, a svojim korisnicima ponudili/obezbedili najkvalitetnije usluge na tržištu, prinuđeni smo da povećamo cenu naknade za aktivaciju servisa za naredni ugovoreni period.

Od 01.03.2019. naknada za aktivaciju servisa za naredni ugovoreni period iznosiće 240,00 dinara.

Od 01.03.2019. stupaju na snagu i novi Opšti uslovi poslovanja Orion telekoma, koji se primenjuju na nove i postojeće korisnike. Promene su izvršene u delu koji definiše prestanak ugovora. Opšte uslove koji stupaju na snagu od 01.03.2019. možete pročitati ovde.

Naknada se naplaćuje svim korisnicima, jednokratno, prilikom početka ugovorne obaveze i važi za ceo ugovoreni period. Dužina trajanja ugovornog perioda definisana je samim ugovorom ili važećim Opštim uslovima Operatora (od 1 – 36 meseci).

Za korisnike doplatnih IPTV paketa odobrava se popust na naknadu u iznosu od 100%.

Navedena promena predstavlja izmenu ugovorenih uslova i korisnici na koje se ona odnosi imaju pravo raskida ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen, bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, u roku od 30 dana od dana obaveštenja.

Vaš Orion telekom