fbpx Pozovite nas:
011 4100 200

Obaveštenje za korisnike elektronskih komunikacionih usluga

Obaveštenje za korisnike elektronskih komunikacionih usluga

27.01.2020

Poštovani korisnici,

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, izdala je nalog privrednim društvima Orion telekom doo Beograd i Orion telekom tim doo Beograd da izvrše korekcije korisničkih ugovora, koji su zaključeni pre 01.09.2019. godine, u kojima se na strani operatora pojavljuju oba navedena pravna lica.

Imajući u vidu navedeni nalog, u obavezi smo da sa svim našim korisnicima, koji imaju zaključen ugovor pre 01.09.2019. godine i u kojima se na strani operatora nalaze oba pravna lica, u narednom periodu pošaljemo Anekse osnovnih ugovora kojim će jasno biti preciziran operator ovlašćen da pruža ugovorene usluge svakom pojedinom korisniku.

Shodno navedenom nalogu, u narednom periodu će svim korisnicima uz e-račun biti priložen i Aneks ugovora koji su ovi korisnici zaključili sa navedenim pravnim licima.

Korisnici mogu primerak potpisanog Aneksa predati u prodajnim objektima Orion telekoma, kao i poslati putem pošte na adresu Orion telekom doo, Gandijeva 76A, 11070 Beograd.

Unapred se izvinjavamo svim našim korisnicima i zahvaljujemo na razumevanju i ukazanom povrenju. Orion telekom će nastaviti da unapređuje svoje usluge i obezbeđuje najkvalitetnija i inovativna telekomunikaciona rešenja za naše korisnike.

Vaš Orion telekom