011 4100 200
Orion | Opšti uslovi
16221
single,single-orion-telekom,postid-16221,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Opšti uslovi

Opšti uslovi korišćenja

Izmenjeni Opšti uslovi stupaju na snagu 07.10.2016. godine u odnosu na nove korisnike.
Izmenjeni Opšti uslovi se primenjuju na postojeće korisnike počev od 07.11.2016. godine.

Orion telekom d.o.o. – Opšti uslovi korišćenja

Orion telekom tim d.o.o. – Opšti uslovi korišćenja

Posebni uslovi pružanja i korišćenja usluga

Od 01.04.2016. godine na snagu su stupili izmenjeni i dopunjeni POSEBNI USLOVI PRUŽANJA I KORIŠĆENJA USLUGA INTERNET SERVISA Orion telekoma. Novi Posebni uslovi su doneti radi potpunog obaveštavanja naših korisnika o potrebnim tehničkim preduslovima za korišćenje Internet usluga u cilju postizanja njihovog optimalnog kvaliteta.

Uslovi korišćenja elektronskog (ecommerce) prodajnog mesta

Pravilnik o obradi podataka o ličnosti i ostvarenim elektronskim komunikacijama korisnika

Pravilnik o izdavanju MIK-a

Posebne naknade

Naknada troškova na ime ponovnog uključenja korisnika koji je bio privremeno isključen zbog neizmirenih dugovanja naplaćuje se:

1. Za poslovne korisnike po jedinstvenom cenovniku od 30,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom ursu NBS na dan izdavanja računa, zajedno sa prvim računom za usluge.

2. Za rezidencijalne korisnike po zvaničnom cenovniku ostalih usluga.

Primer pretplatničkog ugovora

Licence

1. Odobrenje za usluge prenosa govora preko Interneta br. 1010-11/1 izdatog 12.02.2009. godine.

2. Licencu za javnu fiksnu bežičnu telekomunikacionu mrežu (FWA) u frekvencijskom opsegu 411.875-418.125/421.875-428.125 MHz i govorne usluge, prenos paketa podataka i istovremen prenos govora i podataka br. 2 od 17.06.2009. godine sa važnošću do 17.06.2019. godine.